הערכות להמשכיות עסקית במבטח סימון לאור התפשטות נגיף הקורונה בישראל.

 
מבטח סימון מנהלת תוכנית סדורה להמשכיות עסקית במצבי משבר וחירום (BCP) זאת על פי תרחישי ייחוס נבחרים ותהליכי עבודה מוגדרים.
 
לאור התפרצות נגיף הקורונה בישראל ובעולם בכלל, החליטה מבטח סימון להכריז על מצב "זמן יקר"- שמשמעותו עליית הסתברות ממשית לקיומו של מצב חירום והיערכות במצב ביניים של כוננות מוגברת לקראת מצב חירום.
 
עם ההכרזה על שלב "זמן יקר", החלה הסוכנות בפעולות להגברת מודעות הפרט והחברה והגברת ההיערכות לחירום זאת בתיאום והתייעצות עם קבוצת מגדל בנושאים מקצועיים שונים.
 
ככל שיוכרז מצב חירום, ההתקשרות והעדכונים מול מבטח סימון יתבצעו באמצעות אתר האינטרנט שלנו.
 
מניעה:
 
  • החברה פועלת לאכוף את הנחיות משרד הבריאות לגבי עובדים שחוזרים מחו"ל והנחיות לעובדים שמתכננים נסיעה לחו"ל.
  • הנחיות לעובדים לנושאי התקהלויות, כנסים, היגיינה והנחיות כלליות.
  • סגירת חדר אוכל – בהתאם להחלטת הקבוצה נסגר חדר האוכל על מנת למנוע התקהלות מיותרת.
  • ניקיון מוגבר – של משרדי החברה הכולל ידיות של דלתות, פיזור עמדות ניקוי של ג'ל לידיים.
 
הערכות למצב שבו לא תתקיים עבודה במשרדי החברה:
 
במקרה של הימצאות מתחם נגוע בנגיף במשרדי הסוכנות, אזורים מוגדרים עשויים להיסגר לפרק זמן של מספר ימים ובשל כך, לא תתאפשר גישה למתחמים הנגועים.
  • תקשורת – החברה פעלה לייצר קבוצות וואטסאפ של כל מנהל עם עובדיו בהיררכיה עד למנכ"לית החברה.
  • מחשבים – החברה נערכה עם מאות מחשבים ניידים לעובדים שהוגדרו כחיוניים בשעת חירום (סוכנים, אנשי תפעול, מערכות מידע).
  • מרכזייה – החברה נערכה למצב חירום והקליטה הודעת מרכזייה שמבטח סימון עברה לפעילות במתכונת חירום עם הפנייה לאתר החברה למידע נוסף.
  • אתר אינטרנט של החברה – הוכנו דפים לשעת חירום שניתן להעלות וגם לעדכן אותם מרחוק.
  • הגדרת שירותים ועובדים חיוניים – החברה מיפתה את השירותים הקריטיים למקרה חירום שביניהם: שירותי גביה למעסיק, תביעות מבוטחים פנסיוניות ובריאות, פדיונות והלוואות.
  • מתקנים חלופיים – החברה נערכת ברמת קבוצה לנושא עם מתקנים חילופיים שבהם ניתן לעבוד.
 
שירותי גביה ותפעול בשעת חירום: 
 
פעילות הגביה במבטח סימון קיבלה תעדוף בזמן חירום.כל צוותי הגביה וראשי הצוותים מצוידים במחשבים ניידים לצורך פעילות הגביה מרחוק. בוצע תאום ציפיות לנושא הפעילות מול הבנקים בכל הקשור לתפעול החשבונות והתשלומים בשעת חירום. אנשי הכספים של מבטח סימון שתומכים בנושאי התשלומים ואנשי מערכות מידע נערכו לתת מענה לנושא. צוותי התפעול יפעלו לספק יתרות פיצויים לעזיבה ודוחות פיצויים משוערכים למאזן למעסיקים ככל שיידרש. 
 
פגישות סוכנים: 
 
סוכני מבטח סימון מצוידים במחשבים ניידים ובטלפונים סלולריים ויספקו תמיכה וסיוע בנושאים שונים ובשירות למבוטחים. פגישות דחופות עם מבוטחים ניתן יהיה לתת מענה ככל שיידרש. 
 
ברכת בריאות לכולנו.