מערך הניכויים לשנת המס 2018 לפי השינוי במדד המחירים

הנושא הסכום הערות
שווי 1 נקודת זיכוי ממס 216 ₪ לשנה – 2,592 ₪
תקרת המשכורת להפקדה למרכיב הפיצויים בקופת גמל לקצבה, שאינה חייבת במס בידי העובד במועד ההפקדה 32,800 ₪
לחודש
תקרת "קצבה מזכה" חודשית לפי סעיף 9א שבגינה מגיע פטור ממס 8,380 ₪ פטור ממס בשיעור 49.0% מגיע רק ב"גיל פרישה" או למי שפרש מחמת נכות רפואית צמיתה בשיעור 75% לפחות
תקרת מענק עקב פרישה פטורה ממס לכל שנת עבודה 12,230 ₪ מוענק פטור יחסי גם לחלק משנת עבודה. התקרה מתייחסת לכל המעבידים גם יחד
תקרת מענק עקב מוות פטורה ממס לכל שנת עבודה 24,480 ₪ מוענק פטור יחסי גם לחלק משנת עבודה. התקרה מתייחסת לכל המעבידים גם יחד
תקרת "הכנסה מזכה" לגבי הכנסה ממשכורת לפי סעיף 47 ו- 45א 8,700 ₪ לשנה – 104,400 ₪
לעמית שאינו מוטב
תקרת "הכנסה מזכה" לגבי הכנסה שאינה ממשכורת לפי סעיף 47 ו- 45א 12,200 ₪ לשנה – 146,400 ₪
לעמית שאינו מוטב
הסכום המינימאלי שבגינו מוענק זיכוי ממס לפי סעיף 45א 168 ₪ לשנה – 2,016 ₪
ההכנסה המרבית שבגינה מגיע ניכוי וזיכוי ממס לפי סעיפים 47 ו- 45א 17,400 ₪ לשנה – 208,800 ₪
לעמית מוטב
הכנסה מרבית לסעיף 47

21,750 ₪

(8,700*2.5)

לשנה – 261,000 ₪
מי ששכרו המבוטח על-ידי המעסיק עולה על הכנסה זו אינו זכאי לניכוי סעיף 47
סכום פטור ממס לנכה/עיוור לגבי "הכנסה מיגיעה אישית" 50,700 ₪

לשנה – 608,400 ₪
בתנאי שנקבעה נכות של לפחות 365 יום.

סכום פטור ממס לנכה/עיוור לגבי "הכנסה שאינה מיגיעה אישית" 6,080 ₪

לשנה – 72,960 ₪
אם נקבעה נכות בין 185-364 יום – גם לגבי "הכנסה מיגיעה אישית"
אם נקבעה נכות עד 184 יום – לא מגיע פטור ממס

סכום פטור ממס לנכה/עיוור לגבי הכנסה מריבית ורווחים על פיקדון, תוכנית חסכון ו/או קופת גמל בשל סכום ששולם כפיצוי בשל נזק גוף 25,000 ₪ 300,000 ₪ לשנה
המשכורת המרבית שההפרשה בעדה לקרן השתלמות לשכירים פטורה ממס 15,712 ₪ התקרה משמשת לקביעת המשכורת המרבית שההפרשה בעדה לקרן השתלמות פטורה ממס
לשנה – 188,544 ₪
תקרת "הכנסה קובעת" של יחיד לגבי הפקדה בקרן השתלמות לעצמאים 261,000 ₪ התקרה משמשת לקביעת הניכוי לפי סעיף 17(5א)
תקרת "הפקדה מוטבת" בקרן השתלמות לעצמאים 18,240 ₪ התקרה שבגינה הרווחים פטורים ממס.
מומלץ להפקיד את מלוא הסכום, ללא קשר לגובה הניכוי לפי סעיף 17(5א)
שכר מינימום לחודש לצורך משיכה פטורה ממס מקופת גמל לתגמולים/לקצבה 5,300 ₪
ההוצאה שמותרת לחברה בשל הפקדה למרכיב פיצויים בשל "חבר בעל שליטה" 1,019 ₪ לשנה – 12,230 ₪
"השכר הממוצע במשק"- 2.5 פעמים השכר הממוצע במשק לעניין סעיף 3(ה)3
שכר ממוצע במשק: 9,906
24,765
(9,906*2.5)
התקרה משמשת לקביעת המשכורת המרבית שההפרשה בעדה לקופת גמל לקצבה פטורה ממס
לשנה – 297,180
תקרת הפקדה לקרן פנסיה חדשה 4,061
(4,061.46)

אם משלמים 22.83% ניתן לבטח עד שכר של 17,790
אם משלמים 21.83% ניתן לבטח עד שכר של 18,605
אם משלמים 20.83% ניתן לבטח עד שכר של 19,498
אם משלמים 19.50% ניתן לבטח עד שכר של 20,828
אם משלמים 18.50% ניתן לבטח עד שכר של 21,954 (6% לפיצויים)

 

מדרגות המס לשנת 2018 בשל "יגיעה אישית"

הכנסה חודשית (₪) שיעור המס הכנסה שנתית (₪) שיעור המס
עד 6,240 10% עד 74,880 10%
מ- 6,241 עד 8,950 14% מ- 74,881 עד 107,400 14%
מ- 8,951 עד 14,360 20% מ- 107,401 עד 172,320 20%
מ- 14,361 עד 19,960 31% מ- 172,321 עד 239,520 31%
מ- 19,961 עד 41,530 35% מ- 239,521 עד 498,360 35%
מכל שקל נוסף 47% מכל שקל נוסף 47%
מס נוסף מעל 53,490 3% מס נוסף מעל 641,880 3%

מה תרצה לעשות?

ליצור קשר

שדות מסומנים בכוכבית, הינם שדות חובה.
פנייתך תענה תוך 2 ימי עסקים

לעדכן פרטים

1הורדת טופס

הורד טופס למילוי כבר הורדתי את הטופס, אני רוצה לעבור לשלב הבא

2העלאת מסמכים

3שליחה

להגיש תביעת ביטוח

הגשת תביעת ביטוח

הגשת תביעת ביטוח
 
איך מגישים תביעה? למי עלי לפנות? אלו מסמכים עלי להציג? כיצד ניתן לזרז את התהליך?
אתה מוזמן לקרוא על הליך הגשת התביעה, להבין כיצד עליך לפעול ולגלות שזה הרבה יותר פשוט ממה שזה נראה.
כל המידע על הגשת תביעת ביטוח

למד עוד:

להירשם לאזור האישי

להירשם לאזור האישי

להירשם לאזור האישי
 
באזור האישי שלך במבטח סימון תוכל לקבל את כל המידע על תוכניות הפנסיה, הביטוח וההשקעות שלך.
 
כמו כן, תוכל לבצע פעולות באופן עצמאי: עדכון פרטים, הזמנת דוחות, תיאום פגישה ועוד... הרשם עכשיו!

 

להירשם לניוזלטר

להירשם למסלקה

התחלת עבודה חדשה? ברכותינו!


לצורך הטיפול בתוכניות הפנסיוניות הקיימות שלך, עלינו לקבל מבעוד מועד, פירוט מלא ומקיף של התוכניות שברשותך.
לאחר קבלת מידע זה, נוכל לקיים עמך פגישה לצורך הסדרת ההפרשות הפנסיוניות המשולמות על ידי מעסיקך.
אנא הזן את הפרטים הבאים בטופס, בסיום לחץ "שלח" ותופנה לאתר המסלקה להשלמת פרטי כרטיס אשראי (לזיהוי בלבד)

 

לפדות פיצויים

לפדות פיצויים

לפדות פיצויים

 

לפדיון פיצויים או תגמולים בתוכניות הביטוח והפנסיה השונות, יש לשלוח את טופס פדיון הפיצויים או התגמולים בצירוף צילום ת.ז. וספח  + צילום שיק או אישור ניהול חשבון חתום על ידי הבנק, למוקד שירות הלקוחות שלנו.

 

אל תשכח לציין את מספר התוכנית.