מערך הניכויים לשנת המס 2019 לפי השינוי במדד המחירים

הנושא הסכום הערות
שווי 1 נקודת זיכוי ממס 218 ₪ לשנה – 2,616 ₪
תקרת המשכורת להפקדה למרכיב הפיצויים בקופת גמל לקצבה, שאינה חייבת במס בידי העובד במועד ההפקדה 34,000 ₪
לחודש

הפקדה חודשית 2,833 ₪

תקרת "קצבה מזכה" חודשית לפי סעיף 9א שבגינה מגיע פטור ממס 8,480 ₪ פטור ממס בשיעור 49.0% מגיע רק ב"גיל פרישה" או למי שפרש מחמת נכות רפואית צמיתה בשיעור 75% לפחות
תקרת מענק עקב פרישה פטורה ממס לכל שנת עבודה 12,380 ₪ מוענק פטור יחסי גם לחלק משנת עבודה. התקרה מתייחסת לכל המעבידים גם יחד
תקרת מענק עקב מוות פטורה ממס לכל שנת עבודה 24,770 ₪ מוענק פטור יחסי גם לחלק משנת עבודה. התקרה מתייחסת לכל המעבידים גם יחד
תקרת "הכנסה מזכה" לגבי הכנסה ממשכורת לפי סעיף 47 ו- 45א 8,800 ₪ לשנה – 105,600 ₪
לעמית שאינו מוטב
ההכנסה המרבית שבגינה מגיע ניכוי וזיכוי ממס לפי סעיפים 47 ו- 45א 17,600 ₪ לשנה – 211,200 ₪
לעמית מוטב
הכנסה מרבית לסעיף 47

22,000 ₪

(8,800*2.5)

לשנה – 264,000 ₪
מי ששכרו המבוטח על-ידי המעסיק עולה על הכנסה זו אינו זכאי לניכוי סעיף 47
המשכורת המרבית שההפרשה בעדה לקרן השתלמות לשכירים פטורה ממס 15,712 ₪ התקרה משמשת לקביעת המשכורת המרבית שההפרשה בעדה לקרן השתלמות פטורה ממס
לשנה – 188,544 ₪
תקרת "הכנסה קובעת" של יחיד לגבי הפקדה בקרן השתלמות לעצמאים 264,000 ₪ התקרה משמשת לקביעת הניכוי לפי סעיף 17(5א)
תקרת "הפקדה מוטבת" בקרן השתלמות לעצמאים 18,480 ₪ התקרה שבגינה הרווחים פטורים ממס.
מומלץ להפקיד את מלוא הסכום, ללא קשר לגובה הניכוי לפי סעיף 17(5א)
שכר מינימום לחודש לצורך משיכה פטורה ממס מקופת גמל לתגמולים/לקצבה 5,300 ₪
ההוצאה שמותרת לחברה בשל הפקדה למרכיב פיצויים בשל "חבר בעל שליטה" 1,032 ₪ לשנה – 12,380 ₪
"השכר הממוצע במשק"- 2.5 פעמים השכר הממוצע במשק לעניין סעיף 3(ה)3
שכר ממוצע במשק: 10,273.2 ₪
25,683 ₪
(10,273.2*2.5)
התקרה משמשת לקביעת המשכורת המרבית שההפרשה בעדה לקופת גמל לקצבה פטורה ממס
לשנה – 308,196 ₪
סכום צבירה מזערי למשיכה בפטור בגיל 67 93,748 ₪
סכום קצבה מזערי המאפשר משיכת היוון קצבה 4,512 ₪
תקרת הפקדה לקרן פנסיה חדשה 4,212 ₪

 

אם משלמים 22.83% ניתן לבטח עד שכר של 18,449 ₪
אם משלמים 21.83% ניתן לבטח עד שכר של 19,294 ₪
אם משלמים 20.83% ניתן לבטח עד שכר של 20,220 ₪
אם משלמים 19.50% ניתן לבטח עד שכר של 21,600 ₪
אם משלמים 18.50% ניתן לבטח עד שכר של 22,767 ₪

 

מדרגות המס לשנת 2019 בשל "יגיעה אישית"

הכנסה חודשית (₪) שיעור המס הכנסה שנתית (₪) שיעור המס
עד 6,310 10% עד 75,720 10%
מ- 6,311 עד 9,050 14% מ- 75,721 עד 108,600 14%
מ- 9,051 עד 14,530 20% מ- 108,601 עד 174,360 20%
מ- 14,531 עד 20,200 31% מ- 174,361 עד 242,400 31%
מ- 20,201 עד 42,030 35% מ- 242,401 עד 504,360 35%
מכל שקל נוסף 47% מכל שקל נוסף 47%
מס נוסף מעל 54,130 3% מס נוסף מעל 649,560 3%

מה תרצה לעשות?

ליצור קשר

שדות מסומנים בכוכבית, הינם שדות חובה.
פנייתך תענה תוך 2 ימי עסקים

לעדכן פרטים

1הורדת טופס

הורד טופס למילוי כבר הורדתי את הטופס, אני רוצה לעבור לשלב הבא

2העלאת מסמכים

3שליחה

להגיש תביעת ביטוח

הגשת תביעת ביטוח

הגשת תביעת ביטוח
 
איך מגישים תביעה? למי עלי לפנות? אלו מסמכים עלי להציג? כיצד ניתן לזרז את התהליך?
אתה מוזמן לקרוא על הליך הגשת התביעה, להבין כיצד עליך לפעול ולגלות שזה הרבה יותר פשוט ממה שזה נראה.
כל המידע על הגשת תביעת ביטוח

למד עוד:

להירשם לאזור האישי

להירשם לאזור האישי

להירשם לאזור האישי
 
באזור האישי שלך במבטח סימון תוכל לקבל את כל המידע על תוכניות הפנסיה, הביטוח וההשקעות שלך.
 
כמו כן, תוכל לבצע פעולות באופן עצמאי: עדכון פרטים, הזמנת דוחות, תיאום פגישה ועוד... הרשם עכשיו!

 

להירשם לניוזלטר

להירשם למסלקה

התחלת עבודה חדשה? ברכותינו!


לצורך הטיפול בתוכניות הפנסיוניות הקיימות שלך, עלינו לקבל מבעוד מועד, פירוט מלא ומקיף של התוכניות שברשותך.
לאחר קבלת מידע זה, נוכל לקיים עמך פגישה לצורך הסדרת ההפרשות הפנסיוניות המשולמות על ידי מעסיקך.
אנא הזן את הפרטים הבאים בטופס, בסיום לחץ "שלח" ותופנה לאתר המסלקה להשלמת פרטי כרטיס אשראי (לזיהוי בלבד)

 

לפדות פיצויים

לפדות פיצויים

לפדות פיצויים

 

לפדיון פיצויים או תגמולים בתוכניות הביטוח והפנסיה השונות, יש לשלוח את טופס פדיון הפיצויים או התגמולים בצירוף צילום ת.ז. וספח  + צילום שיק או אישור ניהול חשבון חתום על ידי הבנק, למוקד שירות הלקוחות שלנו.

 

אל תשכח לציין את מספר התוכנית.