אופן מימוש זכויותייך בנושא תביעת אובדן כושר עבודה או נכות

זכויותייך בתביעת אובדן כושר עבודה ונכות

 • במקרה של היעדרות מהעבודה של מעל 3 חודשים עקב מחלה או תאונה, הינך זכאי לקצבה חודשית בגובה של עד 75% מהכנסתך החודשית
 • בתקופת זכאותך לקצבה, חברת הביטוח תשלם את התשלום החודשי עבור ביטוח המנהלים או קרן הפנסיה, כך שאתה ומעסיקך לא תחויבו בתשלום

תאונת עבודה

 • בתקופת ההיעדרות מהעבודה עקב תאונת עבודה, ישולם שכרך על ידי המעסיק כנגד ימי המחלה שצברת
 • קרן הפנסיה מקזזת דמי פגיעה המשולמים על ידי המוסד לביטוח לאומי עקב תאונת עבודה. לכן, אנו ממליצים לך במקביל לתביעה מול חברת הביטוח, לפנות למוסד לביטוח לאומי ולהגיש תביעה. חשוב לעשות זאת עד 90 יום ממועד התאונה
  • הפניה למוסד לביטוח לאומי מתבצעת ישירות על ידך. פרטים על תהליך הגשת התביעה ניתן לקבל באתר של המוסד לביטוח לאומי
  • בעת הגשת תביעת נכות לקרן הפנסיה יש לצרף אישור תשלומים או מכתב דחיה של ביטוח לאומי

נכות כתוצאה מתאונה

במידה ותוגדר לך נכות כתוצאה מתאונה (תמידית, מלאה או חלקית), תהיה זכאי לפיצוי כספי חד פעמי בהתאם לשיעור הנכות שייקבע על ידי המוסד לביטוח לאומי ועל-פי תנאי הפוליסה שברשותך.

הגשת מסמכי תביעה

אנו ממליצים להגיש את מסמכי התביעה כחודש וחצי לפני תום תקופת ההמתנה, על מנת שתוכל לקבל את הפיצוי בזמן הקצר ביותר.
מהי תקופת המתנה? ברוב הביטוחים, 90 הימים הראשונים הרצופים בהם אינך יכול לעבוד מכונים "תקופת המתנה", כאשר בימים אלו אינך זכאי לקצבה חודשית מטעם חברת הביטוח. חברת הביטוח תשלם רק עבור התקופה בה לא יכולת לעבוד מעבר לתקופת ההמתנה.

רפרנט ייעודי במחלקת מימוש זכויות של מבטח סימון ילווה אותך בפנייה ויסייע בתהליך. את פרטי הרפרנט תוכל למצוא אצל מעסיקך או אצל הסוכן הפנסיוני שלך. כדי להתחיל את תהליך מימוש זכויותייך, אנא מלא את טפסי התביעה והמסמכים הנלווים כפי שמפורטים בקישור מטה.

שלבי תהליך התביעה

 1. צור קשר עם נציג מבטח סימון בכדי להגיש תביעה
 2. נציג מטעמנו יעדכן אותך אודות זכויותיך, ויעביר אליך את הטפסים הנדרשים (בתוך 2 ימי עסקים)
 3. עם הגשת המסמכים נבדוק את זכאותך על פי תנאי הביטוח, ואת תקינות המסמכים, ונעדכן אותך על מסמכים חסרים באמצעות הודעת מייל או שיחה טלפונית
 4. התביעה תוגש מידית לחברת הביטוח או לקרן הפנסיה במקביל למיסרון שיישלח אליך (בתוך יום עסקים אחד)
 5. בתוך 14 ימי עסקים, חברת הביטוח תשלח מכתב המאשר קבלת המסמכים ותפרט את המסמכים החסרים במידה ויש. ייתכן וחברת הביטוח תדרוש ממך להגיש מסמכים רפואיים המאשרים כי רופא מקצועי מטעמה בדק אותך או תידרש לקבל מסמכים רפואיים מטעם קופת החולים אליה אתה משתייך
 6. לאחר שנקבל תשובה מחברת הביטוח (30 יום מרגע שיש את כל האישורים), אנו ניצור עמך קשר טלפוני ונעדכנך בהחלטתה. במקביל, חברת הביטוח תשלח אלייך בדואר מכתב אישור או דחיית תביעה

 

זכאותך במקרה של אובדן כושר עבודה

 • אם חברת הביטוח אישרה את תביעתך, היא תשלם את סכום הפיצוי הראשוני בתום תקופת ההמתנה ועד לתאריך אישור התביעה, מדי חודש בחודשו, בניכוי מס הכנסה מירבי, ביטוח לאומי ומס בריאות
 • לצורך זיכוי במס, יש לפנות לפקיד השומה באזור מגורייך עם "הפנייה לשלטונות מס הכנסה" שתקבל מחברת הביטוח, בצירוף מכתב אישור תביעה
 • אם נקבעו לך 100% נכות זמנית או קבועה מהמוסד לביטוח לאומי, תוכל לפנות אל המוסד לביטוח לאומי לשם קבלת טופס 618 - פטור מניכוי ביטוח לאומי ומס בריאות

זכאותך במקרה של נכות מתאונה

 • אם חברת הביטוח אישרה את תביעתך, היא תשלם את סכום הביטוח ביחס לאחוזי הנכות שנקבעו לך על ידי המוסד לביטוח לאומי, ובצמוד למועד הפקת מכתב אישור התביעה
 • במרבית המקרים, הסכום ישולם לך באמצעות המחאה בנקאית
לפירוט ולמסמכים הנדרשים במקרה אובדן כושר עבודה