תכנון פיננסי חכם, מותאם בדיוק עבורך

שלב ראשון
אבחון צרכים אישיים ושיקוף תיק הנכסים הקיים

השקעות 1

תכנון פיננסי חכם, מותאם בדיוק עבורך

שלב שני
קביעת אסטרטגיה להתאמה הנכונה בעבורך בין הצרכים לנכסים הפיננסים

השקעות 2

תכנון פיננסי חכם, מותאם בדיוק עבורך

שלב שלישי
יישום החלטות

השקעות 3

תכנון פיננסי חכם, מותאם בדיוק עבורך

שלב רביעי
דיווח שוטף, פיקוח ובקרה

השקעות 4

תכנון פיננסי והשקעות

תכנון פיננסי חכם, מותאם בדיוק עבורך

 

מה זה תכנון פיננסי?

במהלך חיינו אנו צוברים כספים במוצרי השקעה שונים: חסכונות פנסיונים, בנקים, תיקי השקעות מנוהלים, קרנות השתלמות וכדומה, לכל מוצר השקעה יש את המאפיינים הייחודיים אשר כדאי לנצלם בצורה המיטבית לאחר שנבחנו צרכייך האישיים.
 

 • האם הכסף שלך מנוהל נכון?
 • האם רמות הסיכון מתאימות לגיל שלך ולמטרות שלך?
 • האם אתה מנצל את הטבות המס שמגיעות לך?

תכנון פיננסי חכם ישקף את מצבך הפיננסי בצורה פשוטה וברורה, יוודא שאתה מנצל את הטבות המס המקסימליות ויתאים לך תמהיל חסכונות והשקעות יעיל ואמין, שמותאם בדיוק עבורך.

כלקוח מבטח סימון אנו מזמינים אותך לפגישת תכנון פיננסי חכם בעבורך ובעבור בני משפחתך:

 

 • בחינת המצב הקיים
  • אבחון צרכים שלך ושל בני משפחתך: תקציב חודשי, רמת שנאת סיכון, מטרת הכספים, רמת נזילות נדרשת ועוד
  • שיקוף מצב כלכלי קיים: סוגי חסכונות והשקעות שיש לך היום, רמות הסיכון, ביצועי המנהלים לאורך השנים, בחינה מקיפה של עלויות דמי ניהול, דמי משמרת ,קניה ומכירה וניצול הטבות המס המגיעות לך

 • קביעת אסטרטגיה
  • נקבע את המטרות והיעדים שחשובים בעבורך, וניצור תמהיל שמתאים לך מתוך מגוון פתרונות פיננסיים: קרנות השתלמות, פוליסת חיסכון, תיקים מנוהלים וכדומה, תוך ניצול יתרונות מס וצמצום עלויות
  • בקביעת האסטרטגיה נתייחס לכלל החסכונות וההשקעות שלך, הפנסיונים והפיננסים. העובדה שאנו חלק מגוף שמכיר אותך ואת החסכונות הפנסיונים שלך מעניקה לך יתרון פיננסי משמעותי

 

 • יישום החלטות
  אחרי ששיקפנו, אפיינו וקבענו, הגיע הזמן למעשים בפועל: העברת החלטות לגופים המנהלים, הכרות עם המנהלים השונים ופיקוח על ביצוע. אנחנו נדאג לפגישות משותפות עם מנהלי השקעות, למילוי כל הטפסים הרלוונטיים ולסגירת כל תהליכי העבודה.

 • דיווח שוטף, פיקוח ובקרה
  נקבע את מפרט השירות המתאים לך כולל דוח אישי המציג את כלל נכסייך ואת תדירות הקשר (שיחות ופגישות שירות).

 

לפרטים נוספים צור קשר