מבטח סימון סוכנויות לביטוח בע"מ (מספר רישיון 511024846 הינה בעלת רישיון בענפי הביטוח הפנסיוני וביטוח כללי והיא בבעלות מלאה של מגדל אחזקות וניהול סוכנויות ביטוח בע"מ שנמצאת בבעלות מלאה של מגדל חברה לביטוח בע"מ. סוכני מבטח סימון הם סוכנים פנסיונים ולא יועצים פנסיונים. הסוכנות בעלת זיקה למוצרים הפנסיוניים שלגביהם היא עוסקת בשיווק פנסיוני בגופים המוסדיים**.

סעיף 20 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים קובע כי עובד שהמעביד מפקיד בעבורו כספים לקופת גמל, רשאי לבחור, בכל עת, בכל בעל רישיון לשם מתן שיווק פנסיוני, ייעוץ פנסיוני או ביצוע פעולות בקופת הגמל, למעט הפקדת כספים לקופת גמל.

**הראל חברה לביטוח, הפניקס חברה לביטוח, כלל חברה לביטוח, איילון החזקות, מנורה מבטחים ביטוח, מגדל חברה לביטוח, הכשרה חברה לביטוח, הראל פנסיה וגמל, מנורה מבטחים פנסיה וגמל, מיטב דש גמל ופנסיה, מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל, כלל ביטוח ופיננסים, הפניקס פנסיה, אלטשולר שחם גמל ופנסיה, ילין לפידות ניהול קופות גמל, אקסלנס גמל והשתלמות, מור גמל ופנסיה אנליסט קופות גמל.