משפחה יקרה, אנו משתתפים בצערכם העמוק על מות יקירכם. בשעה קשה זו נשתדל לעשות הכול כדי להקל עליכם בתהליך למימוש הזכויות שלכם. ריכזנו עבורכם את כל ההסברים על אופן מימוש זכויות בנושא תביעת מקרה פטירה.

זכויותיכם בתביעת מקרה פטירה

במקרה של מות יקירכם הנכם זכאים לכספים שנצברו בהתאם לפירוט שלהלן:
 1. פיצויים
  • כספי הפיצויים ממעסיק אחרון ישולמו לשארים, בן/בת הזוג וילדים מתחת לגיל 21, על פי התצהיר וזאת בתנאי שברשותכם תצהיר שארים חתום על ידי עורך הדין
  • תשלום הפיצויים יבוצע לאחר קבלת טופס 161 חתום על ידי המעסיק ואישור מס ממס הכנסה. טופס 161 הינו טופס ניתוק יחסי עובד מעביד, ומוצגת בו הודעת המעסיק על הכספים ששילם
  • כספי פיצויים ממעסיקים קודמים ישולמו למוטבים בהתאם לשומת מס
 2. ביטוחי מנהלים וביטוחים פרטיים
  תשלומי הביטוח ישולמו למוטבים כפי שהוגדרו על ידי המבוטח בפוליסה. אם לא הוגדרו מוטבים, ישולמו סכומי הביטוח על פי צו ירושה מבית המשפט.

 3. קרן פנסיה
  פנסיית שארים תשולם לבן/בת הזוג, ולילדים מתחת לגיל 21.

הגשת מסמכי תביעה

נציג ייעודי במחלקת מימוש זכויות של מבטח סימון ילווה אתכם ויסייע בתהליך התביעה .
את פרטי הנציג תוכלו לקבל מהמעסיק של יקירכם או מהסוכן הפנסיוני האישי המטפל בתיק.

שלבי תהליך התביעה

 1. צרו קשר עם נציג מבטח סימון סמוך למקרה
 2. נציג מטעמנו יעדכן אתכם אודות זכויותיכם, ויעביר את הטפסים הנדרשים (תוך יום עסקים אחד)
 3. עם הגשת המסמכים נבדוק את תקינותם ואת זכאות המשפחה לביטוח על פי התנאים שהוגדרו בתוכניות
 4. נדאג להגיש את התביעה מידית לגורם הרלוונטי (חברת הביטוח, קרן הפנסיה, קופת הגמל, קרן ההשתלמות וכדומה) ובמקביל נעדכן אתכם באמצעות מסרון (תוך יום עסקים אחד)
 5. במידה ויהיו חוסרים, אנו נעדכן אתכם שיש להשלימם, באמצעות הודעת דואר אלקטרוני או שיחה טלפונית, לבחירתכם
 6. בתוך 14 ימי עסקים, חברת הביטוח תשלח מכתב המאשר קבלת המסמכים ובמקרה שחסרים מסמכים, תפרט את המסמכים החסרים
 7. לאחר שנקבל תשובה מחברת הביטוח לגבי אישור/דחיית התביעה (30 יום מרגע שיש את כל האישורים), אנו ניצור עם בני המשפחה קשר טלפוני ונעדכן בדבר ההחלטה

 

זכאותך במקרה של ביטוח מנהלים או ביטוח פרטי למקרה מוות

חברת הביטוח תשלם את סכומי הביטוח מיד עם אישור התביעה, בהמחאה או בהעברה בנקאית.

זכאותך במקרה של פנסיית שארים בקרן פנסיה

קרן הפנסיה תשלם קצבה חודשית לבן/בת זוג ולילדים כאמור לעיל. תשלום הפנסיה כפוף לניכוי מס במקור על פי הנחיות שלטונות מס הכנסה. הקצבה החודשית תשולם באמצעות העברה לחשבון הבנק על פי מסמך מתאים שיוגש יחד עם מסמכי התביעה.

לפירוט ולמסמכים הנדרשים במקרה פטירה