צו הרחבה בדבר הגדלת ההפקדות לביטוח פנסיוני במשק

 

בתאריך 23/05/2016 נחתם צו הרחבה בדבר הגדלת ההפקדות לביטוח פנסיוני במשק.
צו זה מרחיב את ההסכם הקיבוצי להגדלת ההפקדות לביטוח פנסיוני אשר נחתם בין נשיאות הארגונים העסקיים לבין הסתדרות העובדים.

לתשומת לבכם כי ע"פ הוראות הצו וההסכם הקיבוצי, הגדלת שיעור ההפקדות תחול הן על המעסיק והן על העובד גם יחד בשיעורים שונים, בהתאם לתוכניות הפנסיוניות השונות.

הגדלת אחוז ההפקדות תבוצע בשתי פעימות על פי הפירוט הבא:

 

מועד השינוי
(חודש שכר)
פיצויים תגמולי מעביד תגמולי עובד סך הפקדות
01/07/2016 6.00% או 8.33% 6.25% 5.75% 18.00% או 20.33%
01/01/2017 6.00% או 8.33% 6.50% 6.00% 18.50% או 20.83%

 

הבהרות חשובות
 

 • שיעור הפקדת המעסיק לרכיב תגמולים, בניכוי עלות כיסוי אובדן כושר עבודה, לא יפחת מ 5% מהשכר המבוטח
 • הפקדת מעסיק לתגמולים + כיסוי אובדן כושר עבודה (כיסוי בגובה 75% במנהלים ו/או גמל) לא תעלה על 7.5% מהשכר המבוטח
 • שיעור הפקדת המעסיק לפיצויים לא יפחת מ 6% מהשכר הקובע. עובד אשר הגיע ממעסיק קודם עם תוכנית קיימת בשיעור פיצויים גבוה יותר (8.33%), יש להמשיך אחוזים אלה בכל תכנית אשר יבחר. העובד רשאי לעבור במהלך תקופת עבודתו לכל סוג קופה אחרת ללא פגיעה באחוזים לפיצויים
 • סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים (הסכם אישי, קיבוצי או עפ"י פנסיית חובה) יחול גם לגבי הגדלת שיעור הפיצויים עד ל8.33%
 • אין בהסכם זה לשנות או לגרוע מזכותו של העובד ומעסיקו לסכם על שיעור הפקדות גבוה יותר
 • ההסתדרות גורסת כי חובה על המעסיק לשלם לביטוח אובדן כושר שיספק פיצוי בגובה 75% עבור ביטוח מנהלים או קופת גמל. העלות מוגבלת בתקציב של 2.5% מהשכר

 

יובהר, כי האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או ייעוץ ו/או שיווק פנסיוני המתייחס באופן פרטני לנתוניו של מעסיק ו/או עובד ספציפי, אלא מביא את עיקרי השינוי. יישום צו ההרחבה בפועל מחייב בחינה פרטנית של כל מקרה ומקרה. במידת הצורך מומלץ לקבל ייעוץ משפטי פרטני.

 

יישום הגדלת ההפקדות בתוכניות הפנסיוניות

 

יישום הגדלת אחוז ההפקדות בתוכניות הקיימות אינו אחיד ותלוי במוצר הפנסיוני, תאריך תחילתו ובמדיניות היצרנים.

למדיניות היצרנים, כפי שידועה לנו עד עתה
(מדיניות היצרנים עלולה להשתנות ואנו נוציא עדכונים במידת הצורך)

לתרשים זרימה והנחיות עבודה


 

הגדלת הפקדות כאשר יש ביטוח אובדן כושר גם לגבי קרן פנסיה

 

בנושא זה יש חילוקי דעות. להלן דוגמה לשתי אפשרויות פעולה. מבטח סימון אינה נוקטת עמדה ויש להתייעץ עם היועץ המשפטי של החברה.

 • תקציב זהה למוצרים הפנסיונים:

 

סוג מוצר שכר מבוטח פיצויים תגמולי מעסיק א.כ.ע תגמולי עובד
קרן פנסיה 10,000 ש"ח 8.33% 6.25% 5.75%
ביטוח מנהלים 10,000 ש"ח 8.33% 6.25% 5.75%
א.כ.ע 20,000 ש"ח 1.00%

 

 • פרשנות נוספת על פיה הוכנו טבלאות אין לראות בכך המלצה:

סוג מוצר שכר מבוטח פיצויים תגמולי מעסיק א.כ.ע תגמולי עובד
קרן פנסיה 10,000 ש"ח 8.33% 6.25% 5.75%
ביטוח מנהלים 10,000 ש"ח 8.33% 5.25% 5.75%
א.כ.ע 20,000 ש"ח 1.00%

 

יש לעדכן אותנו באופציה שנבחרה.

 

היערכות נדרשת ליישום צו ההרחבה

 

 • עדכון מערכת השכר בשיעור ההפקדות הנדרש בהתאם לקבוע בצו ההרחבה החל משכר 7/2016
 • חתימת המעסיק על הסכם לרבים ליצרנים הרלוונטיים לצורך פתיחת פוליסות הפרשיות חדשות באופן גורף (הסכמי רבים יועברו לחתימתכם עם קבלתם מהיצרנים השונים)
 • על פי דרישה, ישלחו קבצים המפרטים את אופן יישום ההגדלה הנדרשת בכלל התוכניות השונות, לכל עובד בנפרד
 • הקבצים נערכו ע"פ לוגיקת יישום ההגדלה הנדרשת בהתאם לסוג המוצר הפנסיוני, תאריך תחילתו ומדיניות היצרנים ככול שתפורסם (זאת ע"פ אחת הפרשניות לצו. באחריות המעסיק לקבל יעוץ משפטי ואין לראות בקבצים כהמלצה)
 • התאמת הסכמי העסקה חדשים להוראות צו ההרחבה
 • הפצת מכתב עדכון לכלל העובדים

הסוכנות ונציגיה יעמדו לרשותכם בכל עת ולכל עזרה שתידרש ליישום צו ההרחבה בחברתכם.

מה תרצה לעשות?

ליצור קשר

שדות מסומנים בכוכבית, הינם שדות חובה.
פנייתך תענה תוך 2 ימי עסקים

לעדכן פרטים

1הורדת טופס

הורד טופס למילוי כבר הורדתי את הטופס, אני רוצה לעבור לשלב הבא

2העלאת מסמכים

3שליחה

להגיש תביעת ביטוח

הגשת תביעת ביטוח

הגשת תביעת ביטוח
 
איך מגישים תביעה? למי עלי לפנות? אלו מסמכים עלי להציג? כיצד ניתן לזרז את התהליך?
אתה מוזמן לקרוא על הליך הגשת התביעה, להבין כיצד עליך לפעול ולגלות שזה הרבה יותר פשוט ממה שזה נראה.
כל המידע על הגשת תביעת ביטוח

למד עוד:

להירשם לאזור האישי

להירשם לאזור האישי

להירשם לאזור האישי
 
באזור האישי שלך במבטח סימון תוכל לקבל את כל המידע על תוכניות הפנסיה, הביטוח וההשקעות שלך.
 
כמו כן, תוכל לבצע פעולות באופן עצמאי: עדכון פרטים, הזמנת דוחות, תיאום פגישה ועוד... הרשם עכשיו!

 

להירשם לניוזלטר

להירשם למסלקה

התחלת עבודה חדשה? ברכותינו!


לצורך הטיפול בתוכניות הפנסיוניות הקיימות שלך, עלינו לקבל מבעוד מועד, פירוט מלא ומקיף של התוכניות שברשותך.
לאחר קבלת מידע זה, נוכל לקיים עמך פגישה לצורך הסדרת ההפרשות הפנסיוניות המשולמות על ידי מעסיקך.
אנא הזן את הפרטים הבאים בטופס, בסיום לחץ "שלח" ותופנה לאתר המסלקה להשלמת פרטי כרטיס אשראי (לזיהוי בלבד)

 

לפדות פיצויים

לפדות פיצויים

לפדות פיצויים

 

לפדיון פיצויים או תגמולים בתוכניות הביטוח והפנסיה השונות, יש לשלוח את טופס פדיון הפיצויים או התגמולים בצירוף צילום ת.ז. וספח  + צילום שיק או אישור ניהול חשבון חתום על ידי הבנק, למוקד שירות הלקוחות שלנו.

 

אל תשכח לציין את מספר התוכנית.