בתחילת החודש פורסם חוזר ממשק מעסיקים גרסה 3, הנכנס לתוקף בתאריך 26 במאי 2019

 

 • נקבע טופס אחיד (קוביות) אשר יועבר למעסיק ע"י בעל הרישיון בו  יפורט אופן חלוקת ההפקדות בין הקופות, אופן פיצול הכספים בין הפוליסות השונות ידווח בנפרד ליצרן ע"י בעל הרישיון
 • העברת כספים לקופות:
  • הנחיה למעבר הדרגתי מהפקדת כספים לקופות באמצעות חשבון נאמנות לאמצעי תשלום אחרים אשר תיושם בשני שלבים:
   • מעסיקים להם מעל 100 עובדים - פברואר 2020
   • לגבי שאר המעסיקים - פברואר 2021
  • החוזר מאפשר למעסיק שימוש בהרשאה לחיוב חשבון של הקופה, הגביה תתבסס על קובץ הממשק המועבר מדי חודש
 • קבע כי סעיף "כללים לעניין טיפול בליקויים שנמצאו בדיווח" ייכנס לתוקף  באופן מידי. הסעיף קובע כי אחריות המעסיק תהיה כאשר קוד השגיאה שבגיליון הוא חלק מ"קודי שגיאה באחריותמעסיק", הטיפול בשאר הליקויים באחריות הגוף המוסדי לרבות:
  • אי פתיחת קופת גמל לעובד כתוצאה מאי מילוי המסמכים אגב הליך הצטרפות לקופה או אי השלמת תהליך חיתום רפואי
  • אי קליטת כספים בקופת גמל קיימת של עובד המבקש להמשיך הפקדות בקופה אצל מעסיק חדש
  • אי התאמה בין דיווח המעסיק לבין התנאים הקבועים בפוליסה
  • גידול בשכר או בשיעורי הפרשה שלא בהתאם לתנאי הפוליסהפיצול כספים בין פוליסות שונות של העמית באותו גוף מוסדי
  • הפקדה לרכיב שאינו קיים בפוליסה
  • הפקדה להצעה שטרם הושלם בגינה הליך הפקת הפוליסה

 

לחוזר המלא והמחייב>


 

 

 

מה תרצה לעשות?

ליצור קשר

שדות מסומנים בכוכבית, הינם שדות חובה.
פנייתך תענה תוך 2 ימי עסקים

לעדכן פרטים

1הורדת טופס

הורד טופס למילוי כבר הורדתי את הטופס, אני רוצה לעבור לשלב הבא

2העלאת מסמכים

3שליחה

להגיש תביעת ביטוח

הגשת תביעת ביטוח

הגשת תביעת ביטוח
 
איך מגישים תביעה? למי עלי לפנות? אלו מסמכים עלי להציג? כיצד ניתן לזרז את התהליך?
אתה מוזמן לקרוא על הליך הגשת התביעה, להבין כיצד עליך לפעול ולגלות שזה הרבה יותר פשוט ממה שזה נראה.
כל המידע על הגשת תביעת ביטוח

למד עוד:

להירשם לאזור האישי

להירשם לאזור האישי

להירשם לאזור האישי
 
באזור האישי שלך במבטח סימון תוכל לקבל את כל המידע על תוכניות הפנסיה, הביטוח וההשקעות שלך.
 
כמו כן, תוכל לבצע פעולות באופן עצמאי: עדכון פרטים, הזמנת דוחות, תיאום פגישה ועוד... הרשם עכשיו!

 

להירשם לניוזלטר

להירשם למסלקה

התחלת עבודה חדשה? ברכותינו!


לצורך הטיפול בתוכניות הפנסיוניות הקיימות שלך, עלינו לקבל מבעוד מועד, פירוט מלא ומקיף של התוכניות שברשותך.
לאחר קבלת מידע זה, נוכל לקיים עמך פגישה לצורך הסדרת ההפרשות הפנסיוניות המשולמות על ידי מעסיקך.
אנא הזן את הפרטים הבאים בטופס, בסיום לחץ "שלח" ותופנה לאתר המסלקה להשלמת פרטי כרטיס אשראי (לזיהוי בלבד)

 

לפדות פיצויים

לפדות פיצויים

לפדות פיצויים

 

לפדיון פיצויים או תגמולים בתוכניות הביטוח והפנסיה השונות, יש לשלוח את טופס פדיון הפיצויים או התגמולים בצירוף צילום ת.ז. וספח  + צילום שיק או אישור ניהול חשבון חתום על ידי הבנק, למוקד שירות הלקוחות שלנו.

 

אל תשכח לציין את מספר התוכנית.