מתי ניפגש? על מה נדבר? ומה יקרה אחר כך?

1

נעבור יחד על כל התוכניות והביטוחים שלך

2

נבחן את הצרכים שלך ושל משפחתך ונתאים את התכניות והביטוחים אליהם

3

בהתאם להחלטות שתקבל, נמלא טפסים ואתה תחתום עליהם

4

בתום הפגישה יישלח אליך במייל משוב קצר. המענה שלך חשוב לנו  כדי שנמשיך ונשתפר

1

יישלח אליך עותק מסיכום הפגישה
עליו חתמת

2

נעביר את הטפסים החתומים על ידך לחתימות מעסיק

3

מחלקת הבקרה שלנו תבדוק את הטפסים ותקינותם ותשלח אותם לחברות הביטוח

4

נשלח את הטפסים לחברות הביטוח

4