ארגוני המעסיקים וההסתדרות החליטו על הגדלת ההפקדות למוצרים פנסיוניים. רוצה לדעת איך זה ישפיע עליך?


 

תוחלת החיים בישראל עולה בהתמדה, כלומר יותר אנשים חיים יותר שנים לאחר גיל הפרישה. אלה אמנם בשורות טובות, אך גם בעלות השלכות משמעותיות על כספי הפנסיה שלנו, מכיוון שאדם צריך לחסוך יותר מבעבר כדי שיוכל להתקיים בכבוד בשנות הפרישה שלו. לאור זאת, הוחלט על ידי ארגוני המעסיקים וההסתדרות על הגדלת ההפקדות למוצרים פנסיוניים, ונחתם הסדר קיבוצי אשר מסדיר את הנושא.במקביל, ובמטרה ליצור אחידות בין ההפקדות לקופות השונות משרד האוצר תיקן את החוק כך שהמעסיקים יחויבו להפקיד לפחות את האחוזים המפורטים מטה לחיסכון לפנסיה, בכל סוגי החיסכון הפנסיוני: ביטוח מנהלים, קופת גמל  וקרן פנסיה. על פי ההסכם הקיבוצי שנחתם, החובה להגדיל את ההפקדות הינה של המעסיק ושל העובד, כאשר העדכון יבוצע בשני שלבים:


שלב ראשון 1.7.16


הפקדות המעסיק יוגדלו לשיעור של 6.25%, והפקדות העובד לשיעור של 5.75%.


שלב שני 1.1.17

 

הפקדות המעסיק יוגדלו לשיעור של 6.5%, והפקדות העובד לשיעור של 6%.בביטוחי מנהלים וקופות גמל תגמולי המעסיק יכללו את כיסוי אובדן כושר עבודה אולם החלק המועבר לתגמולים לא יקטן מ- 5%. אם יש צורך בתקציב נוסף על מנת לרכוש ביטוח אובדן כושר עבודה  בגובה 75% מהשכר, התקציב יוגבל לסך 7.5% מהשכר.הגדלת ההפקדות אומנם תגדיל את החיסכון הפנסיוני שלך, אולם במקביל כדאי להמשיך ולעקוב, מכיוון שלא משנה בן כמה אתה, אף פעם לא מוקדם מדי לדאוג לפנסיה שלך. הסוכן האישי שלך במבטח סימון ישמח לבדוק יחד איתך את מצב החסכונות ולהציע לך פתרונות פנסיונים שמתאימים לך.