פורסמו תוצאות מכרז קרנות בררת מחדל שהוציאה רשות שוק ההון. במכרז זה זכו 4 קרנות הפנסיה שישמשו כקופות בררת מחדל (לעומת 2 קופות עד כה).

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים קובע כי אחד התנאים למתן שרותי תפעול למעסיק, ע"י עוסק בשיווק פנסיוני או גוף קשור שבעבור עובדיו הם נותנים שיווק פנסיוני, הוא בחירת קופת ברירת מחדל. כאשר, מבטח סימון משמשת הן כגורם המתפעל של המעסיק והן כמשווק של עובדיו, קיימת חובה לבחירת קופת ברירת מחדל.

קופת בררת מחדל נועדה לצורך הפקדה לקופה במועד שנקבע ע"פ חוק/צו או הסכם החל על עובדי המעסיק, וכל עוד העובד לא הנחה את המעסיק להפקיד לקופה פנסיונית אחרת על פי בחירתו*, זאת על אף שניתנה לו הזדמנות לעשות כך.

קופת ברירת מחדל יכולה להיות אחת מהאפשרויות הבאות:

 

  1. קרן ברירת מחדל שנבחרה במכרז ע"פ הרשימה מטה (ניתן להצטרף באמצעות אתרי האינטרנט של הקופות הנבחרות)
  2. קרן פנסיה שנבחרה בהליך תחרותי בהתאם לכללים שהוציאה רשות שוק ההון
  3. קרן ברירת מחדל קיימת שההסכם בגינה בתוקף. בעקבות הנחיה זו אם קיימים בחברתך הסכמי ברירת מחדל, הם יהיו בתוקף עד תום תוקפם או עד ליום 31.3.19 לפי המוקדם (לא ניתן יהיה להאריך תוקף הסכם שנסתיים לפני או אחרי מועד זה)

 

רשימת הקרנות שנבחרו ודמי ניהול המקסימליים שזכאים להם המצטרפים החדשים בכל אחת מהקופות נבחרות:


קופה דמי ניהול מצבירה דמי ניהול מהפקדה

הלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ

0.1%

1.49%

מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ

0.05%

2.49%

אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ

0.1%

1.49%

פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ

0.0905%

1.68%


שיעורי דמי הניהול למצטרפים חדשים במהלך התקופה שבה הקופה נקבעה כקרן נבחרת, יהיו בתוקף למשך 10 שנים לפחות ממועד הצירוף.

בנוסף דמי הניהול שיגבו ממקבלי קצבת זקנה שיפרשו החל מ 1/11/18 וכל עוד ההסדר בתוקף לא יעלו על 0.3% מהצבירה.

לתוצאות המכרז כפי שפורסמו ע"י רשות שוק ההון לחץ כאן>


* עובד הזכאי להצטרף כעמית לקופת גמל, לפי כל דין או הסכם, לרבות הסכם קיבוצי (בסעיף זה – הדין או ההסכם), או להמשיך ולהיות עמית בקופת גמל כאמור, רשאי לבחור, בכל עת, כל קופת גמל המיועדת למטרה של קופת הגמל שנקבעה לפי הדין או ההסכם לצורך הפקדת תשלומיו ותשלומי מעבידו, בכפוף להגבלות על צירוף עמיתים שנקבעו בתקנון קופת הגמל ולהגבלות על הפקדת כספים לפי סעיף 22, ומעבידו של עובד כאמור לא יתנה את תשלום הכספים לקופת הגמל בעד עובדו ואת שיעור ההפקדה בעדו בכך שיופקדו בקופה מסוימת, מסוג מסוים של קופות או בקופה שיבחר העובד מתוך רשימה מסוימת של קופות, והכל אף אם נקבע אחרת בדין או בהסכם.

רוצה לשמוע עוד?

שם מלא..
דואר אלקטרוני
טלפון
שם הארגון
captcha
page url
page title

מה תרצה לעשות?

ליצור קשר

שדות מסומנים בכוכבית, הינם שדות חובה.
פנייתך תענה תוך 2 ימי עסקים

לעדכן פרטים

1הורדת טופס

הורד טופס למילוי כבר הורדתי את הטופס, אני רוצה לעבור לשלב הבא

2העלאת מסמכים

3שליחה

להגיש תביעת ביטוח

הגשת תביעת ביטוח

הגשת תביעת ביטוח
 
איך מגישים תביעה? למי עלי לפנות? אלו מסמכים עלי להציג? כיצד ניתן לזרז את התהליך?
אתה מוזמן לקרוא על הליך הגשת התביעה, להבין כיצד עליך לפעול ולגלות שזה הרבה יותר פשוט ממה שזה נראה.
כל המידע על הגשת תביעת ביטוח

למד עוד:

להירשם לאזור האישי

להירשם לאזור האישי

להירשם לאזור האישי
 
באזור האישי שלך במבטח סימון תוכל לקבל את כל המידע על תוכניות הפנסיה, הביטוח וההשקעות שלך.
 
כמו כן, תוכל לבצע פעולות באופן עצמאי: עדכון פרטים, הזמנת דוחות, תיאום פגישה ועוד... הרשם עכשיו!

 

להירשם לניוזלטר

להירשם למסלקה

התחלת עבודה חדשה? ברכותינו!


לצורך הטיפול בתוכניות הפנסיוניות הקיימות שלך, עלינו לקבל מבעוד מועד, פירוט מלא ומקיף של התוכניות שברשותך.
לאחר קבלת מידע זה, נוכל לקיים עמך פגישה לצורך הסדרת ההפרשות הפנסיוניות המשולמות על ידי מעסיקך.
אנא הזן את הפרטים הבאים בטופס, בסיום לחץ "שלח" ותופנה לאתר המסלקה להשלמת פרטי כרטיס אשראי (לזיהוי בלבד)

 

לפדות פיצויים

לפדות פיצויים

לפדות פיצויים

 

לפדיון פיצויים או תגמולים בתוכניות הביטוח והפנסיה השונות, יש לשלוח את טופס פדיון הפיצויים או התגמולים בצירוף צילום ת.ז. וספח  + צילום שיק או אישור ניהול חשבון חתום על ידי הבנק, למוקד שירות הלקוחות שלנו.

 

אל תשכח לציין את מספר התוכנית.