הפקדה לקרן השתלמות הפטורה ממס במועד ההפקדה ופטורה ממס ריווחי הון היא בגין הפקדת מעסיק מרבית בשיעור 7.5% כנגד הפקדה של העובד בשיעור 2.5% וזאת עד תקרת שכר של 15,712 ₪ לחודש. (הפקדה מוטבת)*החישוב נערך ברמה חודשית.

רשות המיסים הוציאה הבהרה למעסיקים, לשכות השירות והקופות כי באפשרותם לחשב תיקרה זו ברמה חודשית מצטברת כאשר קיימים שינויי שכר ובגין הפקדות בגין חודשים קודמים. לכן אם במהלך שנת המס היו שינויי שכר מתחת/מעל לשכר של 15,712 ₪ ו/או הייתה הפקדה רטרואקטיבית, חיוב במס בשכר יערך ברמה חודשית מצטברת בגין אותה שנת מס שתקזז הפקדה מעל התקרה בהפקדה מתחת לתקרה בכללם בהתייחס לחודשים שבגינם נערכה הפקדה רטרואקטיבית.

במקרים בהם לא נערכה החלוקה באופן זה והפקדות מוטבות נרשמו בקרן כהפקדות שאינן מוטבות, באפשרותו של העובד ו/או המעסיק לפנות לקרן בבקשה לתיקון.


הבקשה שתועבר לקרן תכלול:


1.הצהרת עובד שלא בוצעו הפקדות נוספות לקרן השתלמות או לקרן אחרת בגין אותם חודשים
2.אישור מעסיק המפרט את מועדי התשלום הפועל ופירוט תשלומי עובד ומעביד והשכר החודשי שבגינם הופקדו
3.צילום תלוש השכר במועד בו בוצעה ההפקדה בגין חודשים קודמים

* הפקדה מוטבת כהגדרתה בסעיף 9(16ב) לפקודת מס הכנסה.

דוגמה להודעה לקופה

ההודעה המחייבת מס הכנסה

חוות דעת צביקה משבנק רו"ח

מה תרצה לעשות?

ליצור קשר

שדות מסומנים בכוכבית, הינם שדות חובה.
פנייתך תענה תוך 2 ימי עסקים

לעדכן פרטים

1הורדת טופס

הורד טופס למילוי כבר הורדתי את הטופס, אני רוצה לעבור לשלב הבא

2העלאת מסמכים

3שליחה

להגיש תביעת ביטוח

הגשת תביעת ביטוח

הגשת תביעת ביטוח
 
איך מגישים תביעה? למי עלי לפנות? אלו מסמכים עלי להציג? כיצד ניתן לזרז את התהליך?
אתה מוזמן לקרוא על הליך הגשת התביעה, להבין כיצד עליך לפעול ולגלות שזה הרבה יותר פשוט ממה שזה נראה.
כל המידע על הגשת תביעת ביטוח

למד עוד:

להירשם לאזור האישי

להירשם לאזור האישי

להירשם לאזור האישי
 
באזור האישי שלך במבטח סימון תוכל לקבל את כל המידע על תוכניות הפנסיה, הביטוח וההשקעות שלך.
 
כמו כן, תוכל לבצע פעולות באופן עצמאי: עדכון פרטים, הזמנת דוחות, תיאום פגישה ועוד... הרשם עכשיו!

 

להירשם לניוזלטר

להירשם למסלקה

התחלת עבודה חדשה? ברכותינו!


לצורך הטיפול בתוכניות הפנסיוניות הקיימות שלך, עלינו לקבל מבעוד מועד, פירוט מלא ומקיף של התוכניות שברשותך.
לאחר קבלת מידע זה, נוכל לקיים עמך פגישה לצורך הסדרת ההפרשות הפנסיוניות המשולמות על ידי מעסיקך.
אנא הזן את הפרטים הבאים בטופס, בסיום לחץ "שלח" ותופנה לאתר המסלקה להשלמת פרטי כרטיס אשראי (לזיהוי בלבד)

 

לפדות פיצויים

לפדות פיצויים

לפדות פיצויים

 

לפדיון פיצויים או תגמולים בתוכניות הביטוח והפנסיה השונות, יש לשלוח את טופס פדיון הפיצויים או התגמולים בצירוף צילום ת.ז. וספח  + צילום שיק או אישור ניהול חשבון חתום על ידי הבנק, למוקד שירות הלקוחות שלנו.

 

אל תשכח לציין את מספר התוכנית.