בימים אלה נשלחות אליך דרישות תשלום וחשבוניות בגין שירותי תפעול שניתנו למעסיקים בשנת 2016.

אנו מדגישים את החובה החוקית* לשלם את התשלום עוד החודש בגין 2016.

 

נאסר על מבטח סימון לספק שירותי תפעול למעסיק, ללא תשלום דמי התפעול.

חשוב לציין כי מבטח סימון תדווח בינואר ליצרנים הפנסיונים על דמי הסליקה ששולמו עבור שרותי התפעול שסופקו בגין שנת 2016 ובמקביל תופחת העמלה אותה מקבלת הסוכנות עבור הקופה הפנסיונית של העובד וכן תזוכה בסכום הפחתת העמלה.


לאור שאלות רבות, יש להבהיר כי סעיף זה בחוק הפיקוח, אינו חלק מתקנות התשלומים וחובת שליחת הנתונים בממשק מעסיקים שחל כיום על מעסיקים מעל 50 מבוטחים והחל מ- 2017, תורחב חובת הדיווח כמפורט מטה:


 

  • מעסיקים להם בין 20 ל- 50 עובדים יחויבו בדיווח החל מחודש פברואר 2018
  • מעסיקים להם פחות מ- 20 עובדים יחויבו בדיווח החל מפברואר 2019

 

לכל שאלה או הבהרה הנך מוזמן לפנות לצוות הבילינג בכתובת biling@mvs.co.ilלנוחותך להלן הסעיף הרלוונטי בחוק הפיקוח על שרותים פיננסים:

עוסק בשיווק פנסיוני או גוף קשור בו לא ייתנו שירותי תפעול למעביד שבעבור עובדיו הם נותנים שיווק פנסיוני, אלא אם כן התקיימו כל אלה:

(1) סוכן הביטוח הפנסיוני יגבה מהמעביד בלבד בכל חודש דמי סליקה, בעד שירותי התפעול בעבור כל עובד, שלא יפחתו מאחד מאלה, לפי הגבוה:

(א) 0.6 אחוז מסך התשלומים שהופקדו על ידי המעביד לקופות הגמל בעבור העובד בתוספת מס ערך מוסף;

(ב) 10.50 שקלים חדשים בתוספת מס ערך מוסף; סכום זה יעודכן מדי שנה, ב-1 בינואר, לפי שיעור עליית המדד שהיה ידוע באותו מועד לעומת המדד שהיה ידוע ב-1 בינואר 2016;

(2) (א) על אף האמור בכל דין או הסכם, עמלת ההפצה שמשלם גוף מוסדי לסוכן הביטוח הפנסיוני, תפחת בשיעור דמי הסליקה שמשלם לו המעביד לפי פסקה (1) או ל-0, לפי הגבוה;

(ב) דמי הניהול שישלם עובד שלגביו שולמו דמי סליקה כאמור בפסקת משנה (א) יפחתו בשיעור הפחתת עמלת ההפצה לפי פסקת המשנה האמורה;

(3) נבחרה בעבור העובדים קופת ברירת מחדל לפי סעיף 20 לחוק הפיקוח על קופות גמל.


*מעסיקים שלהם עד 10 עובדים פטורים מתשלום עבור שנת 2016

לחוזר לתפעול מוצר פנסיוני

לחוק ההסדרים 2015


מה תרצה לעשות?

ליצור קשר

שדות מסומנים בכוכבית, הינם שדות חובה.
פנייתך תענה תוך 2 ימי עסקים

לעדכן פרטים

1הורדת טופס

הורד טופס למילוי כבר הורדתי את הטופס, אני רוצה לעבור לשלב הבא

2העלאת מסמכים

3שליחה

להגיש תביעת ביטוח

הגשת תביעת ביטוח

הגשת תביעת ביטוח
 
איך מגישים תביעה? למי עלי לפנות? אלו מסמכים עלי להציג? כיצד ניתן לזרז את התהליך?
אתה מוזמן לקרוא על הליך הגשת התביעה, להבין כיצד עליך לפעול ולגלות שזה הרבה יותר פשוט ממה שזה נראה.
כל המידע על הגשת תביעת ביטוח

למד עוד:

להירשם לאזור האישי

להירשם לאזור האישי

להירשם לאזור האישי
 
באזור האישי שלך במבטח סימון תוכל לקבל את כל המידע על תוכניות הפנסיה, הביטוח וההשקעות שלך.
 
כמו כן, תוכל לבצע פעולות באופן עצמאי: עדכון פרטים, הזמנת דוחות, תיאום פגישה ועוד... הרשם עכשיו!

 

להירשם לניוזלטר

להירשם למסלקה

התחלת עבודה חדשה? ברכותינו!


לצורך הטיפול בתוכניות הפנסיוניות הקיימות שלך, עלינו לקבל מבעוד מועד, פירוט מלא ומקיף של התוכניות שברשותך.
לאחר קבלת מידע זה, נוכל לקיים עמך פגישה לצורך הסדרת ההפרשות הפנסיוניות המשולמות על ידי מעסיקך.
אנא הזן את הפרטים הבאים בטופס, בסיום לחץ "שלח" ותופנה לאתר המסלקה להשלמת פרטי כרטיס אשראי (לזיהוי בלבד)

 

לפדות פיצויים

לפדות פיצויים

לפדות פיצויים

 

לפדיון פיצויים או תגמולים בתוכניות הביטוח והפנסיה השונות, יש לשלוח את טופס פדיון הפיצויים או התגמולים בצירוף צילום ת.ז. וספח  + צילום שיק או אישור ניהול חשבון חתום על ידי הבנק, למוקד שירות הלקוחות שלנו.

 

אל תשכח לציין את מספר התוכנית.