להלן עיקרי התקרות החדשות לשנת המס 2019:

 
  • פטור שנתי ממס בגין פיצויי פיטורים לשנת עבודה: 12,380 ₪
  • שכר הממוצע במשק עודכן ל- 10,273 ₪ (עליה בשיעור 4.8%)

 

 

השפעות עדכון השכר הממוצע במשק בתחום הפנסיוני:

 

  • תקרת השכר להפקדה למרכיב פיצויים בפטור ממס - 34,000 ₪ (חודשי 2,833 ₪)
  • עודכן מינימום הפקדה לביטוח פנסיוני לפי צו ההרחבה לפנסיה חובה לעובד שלא זכאי להסדר מטיב*
  • עודכנה הפקדה חודשית מרבית לקרן פנסיה מקיפה חדשה (זכאית) ל- 4,212 ₪
  • עודכנה תקרת ההפקדה הפטורה בגין הפקדת תגמולי מעסיק וכיסוי אבדן כושר עבודה ל- 1,926 ₪ (10,273*2.5*7.5%), תגמולי מעסיק שהופקדו מעבר לתקרה של 1,926 ₪ ירשמו כקצבה מוכרת
  • עודכנה תקרת הפקדה פטורה בגין הפקדת תגמולי עובד ל- 719 ₪ (10,273*7%) הפקדת חלק עובד לתגמולים מעבר ל- 719 ₪ לחודש תירשם כקצבה מוכרת


 

הפקדה מרבית לקרן פנסיה לפי אחוזי הפקדה:

שכר מקסימלי ב- ₪ הפקדה חודשית ב- ₪ אחוז תגמולי עובד תגמולי מעסיק אחוז פיצויים סה"כ אחוזי הפקדה
22,767 4,212 6 6.5 6 18.50%
21,600 4,212 6 7.5 6 19.5%
20,221 4,212 6 6.5 8.33 20.83%
19,294 4,212 6 7.5 8.33 21.83%
18,449 4,212 7 7.5 8.33 22.83%
 
 
 

השפעה על הפקדה מרבית פטורה ממס עבור תגמולי מעסיק כולל ביטוח בפני אבדן כושר עבודה: 

שכר מקסימלי ב- ₪ הפקדה חודשית ב- ₪ אחוז תגמולי עובד תגמולי מעסיק אחוז פיצויים סה"כ אחוזי הפקדה
22,767 4,212 6 6.5 6 18.50%
21,600 4,212 6 7.5 6 19.5%
20,221 4,212 6 6.5 8.33 20.83%
19,294 4,212 6 7.5 8.33 21.83%
18,449 4,212 7 7.5 8.33 22.83%